Stambeno naselje SOPNICA-JUG

Zagreb
Vremenski period
2007.
Bruto površina
33000 m2
Status
natječajni rad (otkup)
Opis projekta
Natječajno urbamističko-arhitektonsko rješenje stambenog naselja Sopnica-jug rad u disperznoj, heterogenoj strukturi zatečenog stanja formira jasno definiranu, prepoznatljivu matricu.
Koncept rješenja najbolje se iščitava kroz horizontalni presjek naselja sa sjevera prema jugu:
- kolna komunikacija
- dječja ustanova
- zona više stambeno-poslovne izgradnje
- centralna pješačka komunikacija
- zona više stambeno-poslovne izgradnje
- kolna komunikacija
- zona niže stambene izgradnje

Kolni promet odvija se vanjskim prstenom s parkirališnim odvojcima, koncipiran je tako da kretanjem omogućuje intuitivan uvid u organizaciju naselja, a da istovremeno u najmanjoj mjeri reducira pješačku komunikaciju.

Građevine svojom organizacijom formiraju glavnu transverzalu koja kao interna pješačka komunikacija objedinjava sve javne sadržaje i generira urbanu živost naselja.

Kvalitetet lokacije uokvirene zonom zaštitnog zelenilla očuvan je organizacijom građevina koja omogućuje vizuelnu komunaciju centralnih i obodnih prostora naselja. Jezero na lokaciji postaje sastavni dio pješačke komunikacije kroz naselje. Zatečeno visoko zelenilo očuvano je u najvećoj mogućoj mjeri i uklopljeno u pješačke i parkovne površine naselja.

Stambena tipologija naselja je unutar natječajem zadane strukture. Veličina stanova varira od 1s do 3s. Stanovi od 1s, 2s, 2.5s smješteni su u zoni više stambeno-poslovne izgradenje, a stanovi 3s u zoni niže stambene izgradnje.
Viša stambeno-poslovna izgradnja: stanovi organizirani oko zajedničke vertikalne komunikacije čine modularne jedinice od kojih su sastavljeni blokovi i lamele. Stanovi u pravilu imaju bilateralnu orijentaciju, a dnevni dijelovi stana kvalitetnu insolaciju. Spremišta stanara smještena su u podrumu građevina, poslovni prostori u prizemlju, a stanovi u visokom prizemlju, 1. katu, 2. katu i potkrovlju. Unutarnji i vanjski prostori stana nisu striktno odijeljeni, nego predstavljaju kompaktnu cjelinu slojevite ekstrovertiranosti
Polivalentni prostor stana, smješten uz ulaz i dnevni dio stana, omogućuje različito korištenje prostora. ovisno o broju korisnika i njihovim afinitetima, ona je multifunkcionalan prostor na relaciji otvoreno-zatvoreno, zeleno-popločano, poluprivatno-privatno, vanjski prostor-unutarnji prostor.
Niža stambena izgradnja: stanovi 3s koncipirani su kao niz samostalnih dvoetažnih jedinica. u prizemlju je smješten dnevni dio s privatnim vrtom. na katu je spavaći dio. nizovi jedinica orijentirani su jedni prema drugome, čime su formirani javni (kolni i pješački pristup) i privatni prostori (vrtovi).

Međusobnim odnosima građevina i komunikacija, kao i internom organizacijom građevina postignut je slojevit prijelaz na relaciji kolno-pješačko, otvoreno-zatvoreno, javno-privatno, ekstrovertirano-introvertirano. Kroz takvo strukturiranje korisniku je omogućen osjećaj pripadnosti prostoru širem od pojedinog stana.
Fleksibilnom organizacijom stanova nastoji se prevladati prisutna razlika između realnih financijskih mogućnosti korisnika u odnosu na zadani relativno visoki stambeni standard.