Energetski certifikat (modul I i II)

Sukladno uvjetima propisanima Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada,
V V - Projekt d.o.o Split ovlašten je od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za slijedeće radove:

MODUL I
- provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
- energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

MODUL II
- energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom

Registarski broj ovlaštene pravne osobe: P-177/2011

Finalni dokument nakon provedenog energetskog pregleda zgrade je Energetski certifikat zgrade koji slikovno i brojčano predočuje energetska svojstva zgrade.

Postupak energetskog certificiranja sastoji se od:
- energetski pregled zgrade
- vrednovanje i/ili završno ocjenjivanje radnji energetskog pregleda zgrade
- izdavanje energetskog certifikata zgrade

Prema Pravilniku o energetskom certificiranju (NN 36/10), zgrade javne namjene koje imaju korisnu površinu veću od 1000m2 moraju imati energetski certifikat izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima.
Propisani rok za izradu i javno izlaganje certifikata je 31.12.2012.

Energetski razred prikazuje se grafički na energetskom certifikatu strelicom.
ENERGETSKI CERIFIKAT


Osoba imenovana za potpisivanje dokumentacije o provedenim energetskim pregledima i energetskih certifikata koje provodi, odn. izdaje V V - Projekt d.o.o. Split:

ASIJA VULIĆ, dipl. ing. arh.