Tvornica Solarnih panela "SOLVIS"

Varaždin
Vremenski period
2007. projekt
2008. realizacija
Bruto površina
4400 m2
Status
izvedeno
Opis projekta

Namjena građevine je pogon za proizvodnju solarnih panela (ćelija) za proizvodnju električne energije.
Osnovni sadržaji građevine su:
- prizemlje: proizvodna hala sa skladištem, ulaz, uredi, garderobe, sanitarije, prostorije za odmor radnika
- kat: uredi i pomoćni prostori osoblja

Građevina je locirana u sjevernom dijelu parcele, a južni dio je rezerviran za širenje proizvodnje.

- parkirališni prostor: za 58 osobnih vozila od čega 3 za invalide
- zelene površine - hortikulturno uređenje na prirodnom tlu

 

Organizacija 
Reprezentativni dio (ulaz, uredi) je na istoku, okrenut prema glavnoj prometnici, dok je na zapadnoj strani proizvodno-skladišni dio.
Oblikovanje
Građevina je pravokutni kubus sa blagim kosim krovom skrivenim iza vjenca. Uredski dio je ostakljeni kubus sa naglašenom nastrešnicom Iznad glavnog ulaza. Pogonski dio je zatvoren a iznad ulaza su nadstrešnice, odnosno trijem.
- pročelje se izvodi od stakla, aluminija i čelika (uredski dio), termo panela (pogonski dio), 
- krovovi su blago kosi, skriveni nadozidom.
- vanjski otvori predviđaju se od alu. profila, ostakljeni izo staklom.
Osnovne prometnice i manipulativne površine su asfalt.


 

Autori arhitektonskog rješenja
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Mate Žaja, dipl. ing. arh.
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Projektant arhitektonskog projekta
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Projektantski tim
Tub d.o.o. Split
TIM ING d.o.o. Split
Radnić d.o.o. Split
Investitor
Solvis d.o.o. Dubrovnik