Poslovni toranj

križanje Savske i Zagrebačke, Zagreb
Vremenski period
2008.
Bruto površina
47,000 m2
Status
natječajni rad
(3. nagrada)
Opis projekta
Predmetna lokacija nalazi se u Zagrebu, sa sjeverozapadne strane križanja važnih gradskih prometnica, Zagrebačke avenije i Savske ceste.
Zapadnim rubom prolazi magistralna željeznička pruga na nasipu.
Sa sjeverne strane lokaciju omeđuje postojeća izgradnja u Savskoj ulici.
Površina zone obuhvata je cca 2600 m2.
Planirani prostor predstavlja dovršenje jednog od najvažnijih i najfrekventnijih križanja u gradu. Potez uz Savsku ulicu postupno se transformira u zagrebački poslovni centar, u kojem se svojom visinom ističu poslovni tornjevi - Cibona, T-mobile, Zagrepčanka, Industrogradnja, Vjesnik.
Projektirani poslovni toranj mora kao novi vizuelni akcent u tkivu grada unaprijedi prostor, respektirajući postojeću kvalitetnu izgradnju, s posebnim naglaskom na interakciju s neboderom Vjesnik.
Arhitektonska kompozicija se sastoji iz dva osnovna volumena. Niži volumen smješten na istoku vizuelno je postavljen kao postament zapadnom, vertikalnom volumenu tornja.
Istočni dio (postament) prema Savskoj cesti slijedi visinu uličnog poteza, tj .visine je 7 nadzemnih etaža.
Zapadni dio (toranj) uz željezničku prugu i Zagrebačku aveniju je visine 137 m, odnosno 37 etaža.
Povlačenjem vertikale tornja u drugi plan je omogućen doživljaj kompozicije iz pješačke vizure, kompozicijska uravnoteženost šire cjeline križanja te visinska usklađenost s postojećom izgradnjom na sjeveru (kontinuirana visina uličnog pročelja)
Oblikovnu okosnicu tornja čini glavna komunikacijska jezgra, koja je s jedne strane otvorena i usmjerena na Gornji grad, a sa druge na Jarun. Ovako kadriranim vidicima izbjegnuta je klasična dezorijentacija u unutrašnjostii zgrade, a potencirana svijest korisnika o položaju u prostoru.
Na komunikacijsku jezgru, koju vizuelno upotpunjuje jezgra sa transparentnim dizalima i stubama, naslanjaju se  lagani ostakljeni volumeni, niži i rahliji sa istoka, te viši i kompaktniji sa zapada. Skeletni sustav omogućava maksimalno fleksibilnu organizaciju uredskih prostora smještenih uz jezgru.
Na sjevernom dijelu komercijalno i orijentacijski lošiji dio čestice iskorišten je za kolni prilaz garažama i gospodarske prostore.
Ispod glavnine čestice planirana je izgradnja 7 podzemnih etaža, namijenjenih za parkiranje.
Prizemlje i prvi kat koristit će se kao poslovni prostori.
Gornje etaže koristit će se kao uredski prostori.
Na zadnjoj etaži predviđen je panoramski restoran.
Autori arhitektonskog rješenja
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Ivan Radejak, dipl. ing. arh.
Mate Žaja, dipl. ing. arh.