Rekonstrukcija zgrade Palacina (Kamičak, faza II)

Sinj
Vremenski period
2014. idejno rješenje
2015. glavni projekt
2018. izvedba
Bruto površina
980 m2
Status
u izvedbi
Opis projekta
Predmet projekta je utvrda Kamičak zajedno s općinskom zgradom "Palacine" u kojoj je smješten Muzej Cetinske krajine.
Utvrda je zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-4797.

Predviđeno je izvođenje obnove utvrde Kamička i zgrade Palacine u fazama:
FAZA I: REKONSTRUKCIJA UTVRDE KAMIČAK I UREĐENJE TERENA OKO PALACINE
FAZA II: REKONSTRUKCIJA ZGRADE PALACINA


Zgrada Palacina rekonstruirana je u postojećim gabaritima, uz zadržavanje izvornih nosivih konstrukcija i vanjskog izgleda.
Rekonstrukcijom su zadržane osnovne vertikalne nosive konstrukcije od zidanog kamena.
Međukatne konstrukcije (recentno izvedene armiranobetonske ploče u lošem stanju) uklonjene su i izvedene su nove spregnute ploče na čeličnim nosačima.
Dotrajala krovna konstrukcija je uklonjena i zamijenjena novom. Prostor krovišta (do sada neiskorišten) povezan je s ostalim etažama stubištem i dizalom i u njemu su smješteni uredi i pomoćni prostori muzeja.


Prema projektom zadatku, u zgradi je bilo potrebno smjestiti višenamjensku dvorana i Muzej cetinske krajine. Postori su trebali biti tako organizirani su tako da se mogu koristiti kao zasebne funkcionalne cjeline.
Projektom je predviđena mogućnost i mogućnost naknadnog povezivanja dvorane i Muzeja.

Funkcionalna organizacija prema projektom zadatku:
PRIZEMLJE: višenamjenska dvorana, ulaz u muzej, stubište, dizalo
1. KAT: postav Muzeja Cetinske krajine , stubište, dizalo
2. KAT: uredi i pomoćni prostori Muzeja Cetinske krajine, stubište, dizalo

Višenamjenska dvorana nalazi se u prizemlju, sa zasebnim ulazom iz dvorišta
Postojeći ulazni dio sa stubištem u prizemlju rekonstruiran je i proširen tako da fuunkcionira i kao ulazni prostor Muzeja, iz kojeg se stubištem pristupa na glavni postav na 1. katu.
Rekonstriuranim stubištem je omogućen pristup u dotad nekorišteno krovište, koje je projektom pretvorenu u funkcionalnu etažu s uredima i pomoćnim prostorima Muzeja.Autori arhitektonskog rješenja
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Projektant arhitektonskog projekta
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Projektantski tim
VV-PROJEKT D.O.O. SPLIT
GROUND ZERO D.O.O. SPLIT
ELTEAM-71 D.O.O. SPLIT
MARIT HOLTEN D.O.O. SPLIT
Investitor
Grad Sinj
Glavni izvođač
PROLUX