Kula Krban

Trogir
Vremenski period
2014.
Bruto površina
30 m2
Status
idejni projekt sanacije
Opis projekta
Kula Krban smještena je na sjeveroistočnom kraju Malog polja u Trogiru.
Kula je zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-4565, stoga se na njega odnose sve odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara RH (NN 66/99 i dr.).
Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH zaštićena je k. č. zgr. 7682  koja se nalazi na k. č. zem. 6657 te susjedna k. č. zem. 6658 sve k.o. Trogir.

U izvorima se kula prvi put spominje krajem 16. st. kao posjed kapetana Jakova Kažotića, a izgrađena je kao kula-stražarnica u sustavu  obrane protiv Turaka.
Uz kulu Statilića u Segetu, ovo je jedina preostala od nekad brojnih kula-stražarnica na Malom polju zabilježenih na karti Benedetta Moser de Filseka iz 1763. g.


Kula je u ovom trenutku teško pristupačna, zapuštena, u konstruktivno lošem stanju, nema međukatnih kontrukcija ni krova.
Od izvornog objekta očuvani su samo vanjski kameni zidovi.
U ovom trenutku nije omogućen čak ni pristup u kulu, jer nije sačuvano pristupno stubište koje se vjerojatno nalazilo na zapadnom pročelju.

Projekt konstruktivne sanacije kule izrađen je u skladu sa smjernicama konzervatorske podloge.

Projektom je predviđeno izvođenje jednostavnog jednokrakog čeličnog stubišta s zapadne strane građevine kojim će se omogućiti pristup do vrata s razine terena. Na donjoj koti pristupnog stubišta predviđeno je proširenje suhozida postojeće pristupne platforme ispred objekta.
Stubištem se pristupa na prizemnu etažu kule.
Predviđa se izvođenje poda nasipavanjem šljunka.
Nivo poda nalazit će se na koti izvornog poda.

Izvorno je građevina iznad prizemne etaže imala kat. Drvena stropna konstrukcija iznad prizemlja nije sačuvana.
Projektom je u konstruktivne svrhe predviđeno izvođenje čelične stropne konstrukcije iznad prizemlja.
Kota poda projektirana je na koti izvornog poda kata.

Čelična stropna konstrukcija dilatirana je od unutarnjeg perimetra kule, oslonjena na zidova samo točkasto, putem kontruktivnih zatega.

Projektom nije predviđeno zatvaranje građevine, odn. predviđen je javan karakter građevine, čime će ona postaje dostupna široj javnosti.

Upotreba objekta kao javno dostupnog prostora opravdana je zbog iznimne kulturno-povijesne vrijednosti pejzaža u koji je smješten, te zbog atraktivnih vizura iz kule na širu okolicu.
U sklopu kule će biti postavljena info tabla s opisom kule, kartom lokaliteta i drugih točaka interesa u okolini.

Autori arhitektonskog rješenja
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Mate Žaja, dipl. ing. arh.
Projektant arhitektonskog projekta
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Projektantski tim
VV - Projekt d.o.o. Split
SAECULUM d.o.o. Split
Investitor
Grad Trogir