Trg ispred ribarnice

Trogir
Vremenski period
2013. idejno rješenje
2018. glavni projekt
2019. izvedba
Bruto površina
800 m2
Status
u izvedbi
Opis projekta
Prostor trga ispred trogirske peškarije, kao i mala pjaca zapadno od peškarije, godinama je zanemarivan, te je prije obnove egzistirao samo kao priručni parking
Grad Trogir nam je, prepoznavši potencijal prostora, ukazao povjerenje te nam povjerio izradu projekta rekonstrukcije lokacije.

Sukladno valorizaciji prostora, konzervatorske smjernice za ovu zonu su sljedeće:
-oslobađanje od automobilskog prometa i parkiranja, uređenje urbane opreme, te obavezno uređenje zelenila,
-svođenje ugostiteljske terase na primjerenu mjeru i oslobađanje pročelja zgrade i pristupa dvostrukom stubištu,


Poštivajući sve navedeno, projektom smo nastojali osmisliti javni prostor za život na otvorenom, što je danas pomalo zaboravljena blagodat koju nudi Mediteran.
Smatramo da to mora biti prostor u kojem se može ćakulati, komentirati ponudu i cijenu ribe, igrati briškulu, čuvati djecu, ali i da to ne mora biti prostor u kojem je čovjeki prisiljen plaćati sve to boravkom u kafiću.
Upravo tu slobodu i neobaveznost korištenja smatramo tipično mediteranskom kvalitetom, nasuprot kulturi kafića i shopping centara.

Prostor zapadno od peškarije nije zamišljen kao trg karaktera trogirske Pjace.
On je zapravo negdje na pola puta između trga i parka, trg u hladu stabala (listopadnih, zbog ono malo zimskih sunčanih dana!), dnevni boravak za ljude koji se ili poznaju ili će se tek upoznati.
Istovremeno prostor neposredno isprid peškarije treba biti frekventani prostor, oivičen elemenatima urbane opreme oko kojih bi se ljudi okupili 
Obzirom na frekventnu prometnicu koja s južne strane tangira trg, uz južni rub postavljeni su povišeni zeleni otoci s drvoredom. Konture otoka su slobodno oblikovane, a njihovom kompozicijom trg je distanciran od autoimobila, ocrtane su trajektorije kretanja, formirane zone zaustavljanja i odmora.
Autori arhitektonskog rješenja
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Mate Žaja, dipl. ing. arh.
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Projektant arhitektonskog projekta
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Investitor
Grad Trogir