Stadion Lapad

Dubrovnik
Vremenski period
2009.
Bruto površina
30,500 m2
Status
natječajni rad
Opis projekta
Predmet natječaja je Gradski stadion Lapad u Dubrovniku i stambeno - poslovni sadržaji u kontaktnoj zoni stadiona.
Lokacija ukupne površine 23,000m2 se nalazi unutar šireg centra grada Dubrovnika u predjelu Lapad.

Stambeno-poslovni objetki koncipirani su kao rezultat  zatečene tipologije i morfološkog i tipskog utjecaja okoline..
Orijentacijom su objekti uklopljeni u raster matrice okoliša, a preuzeta je zatečena tipologija lamelastih objekata.

Analizirajući zadanu zonu i postojeći stadion, odlučili smo se za reinterpretaciju njegove uloge u urbanom tkivu.
Umjesto da, kao klasično postavljen volumen, stadion bude barijera trajektorijama, natječajnim radom predviđeno je podizanje stadiona na kat.
Naglašena skulpturalnost volumena čini ga novim prepoznatljivim urbanim elementom.

Kompletan parter lokacije funkcionira kao prolazni, reprezentativni prostor (mall).
Na ovan način stadion umjesto barijere dobija status katalizatora nove pješačke trajektorije.

Prolaskom promenade kroz komercijalni dio stadiona dolazi do pozitivfnog miješanja javnog i privatnog.
Stadion postaje polivalentan prostor koji zaobilazi stigmu izoliranog sportskog objekta, intenzivno komunicira s okolinom i nadopunjuje je, te u konačnici postaje trajna urbana vrijednost.

Autori arhitektonskog rješenja
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Mate Žaja, dipl. ing. arh.
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.