Stambeno naselje "POS Makarska"

Makarska
Vremenski period
2003. natječaj
(I. nagrada)
2010. izvedbeni projekt
Bruto površina
18,300 m2
Status
izvedeno
Opis projekta
Na javnom arhitektonsko-urbanističkom natječaju u organizaciji APN 2003. godine,
a u sklopu Programa društveno poticane stanogradnje (POS),
V V - Projekt d.o.o. Split osvojio je I. nagradu za stambeno naselje u Makarskoj, predio Zelenka.

Prema propozicijama natječaja, na lokaciji površine cca 7400m2 smještenoj sjeverno od Jadranske magistrale, bilo je potrebno smjestiti 130 stanova i 200 parkirnih mjesta.

Ovaj zahtjevni projektni zadatak realiziran je organizacijom kompleksa u 4 zasebna nadzemna volumena - lamele.
Lamele su povezane kroz podzemne etaže.
Iz zatečene topografije lokacije preuzeta je terasasta organizacija volumena, postavljenih prema slojnicama terena.
Podjelom u lamele naselje je usitnjeno u mjerilo primjereno krajoliku.
Internom organizacijom u svakoj lameli dobivena je su pravilna insolacija i orijentiranost na jug svih stambenih prostora.

Vertikalna komunikacija unutar pojedinih objekatao omogućena je stubištem i liftom koji na najnižoj etaži stanove povezuju s garažnim prostorom i spremištima, a na razini partera direktno vode na teren.
Garažno-parkirni prostori u pravilu su smješteni u donjim etažama, a postojeći nagib terena iskorišten kako bi ovi prostori dobili prirodno osvjetljenje.

Prostori između objekata na razini terena iskorišteni su kao prostori za socijalnu interakciju stanovnika (reinterpretacija dvora, pergolade, šetnice i odmorišta, pješačke staze, dječje igralište).
Autori arhitektonskog rješenja
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Mate Žaja, dipl. ing. arh.
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Projektant arhitektonskog projekta
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Projektantski tim
TUB d.o.o. Split
ELTEAM-71 d.o.o. Split
Genista d.o.o. Split
TRIVIUM d.o.o. Split
IGH d.d.p.c. Split
Investitor
Glavni izvođač
Građevno d.o.o. Vrgorac